Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi – Law Enforcement Directive

2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları
    • Tam istisnalar
    • Kısmi istisnalar
  • Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/680 sayılı, Konsey’in 2008/977/JHA Çerçeve Kararını yürürlükten kaldıran, yetkili makamlar tarafından suçun önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya cezai süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verilere ilişkin gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair Direktif)
  • Değerlendirmeler

https://www.mbkaya.com/hukuk/abpolisveyargidirektifi.pdf


TÜRKÇE TERCÜME

Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi ~ Law Enforcement Directive

2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi Türkçe Tercümesi

Suçların önlenmesi, soruşturulması, ortaya çıkarılması veya kovuşturulması ya da cezaların infazı amacıyla yetkili makamlarca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili, 2008/977/Aİİ sayılı Konsey Çerçeve Kararı yerine geçen 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/680 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU ve KONSEY DİREKTİFİ

Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi - Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA OJ 04.05.2016 L 119.


Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/680 Sayılı ve 27 Nisan 2016 Tarihli Kişisel Verilerin Yetkili Otoritelerce Suçların Önlenmesi, Soruşturulması, Ortaya Çıkarılması veya Kovuşturulması veya Cezaların İnfazı Amacıyla İşlenmesiyle İlgili Gerçek Kişilerin Korunmasına ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin ve 2008/977/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı’nı Yürürlükten Kaldıran Direktif Hakkında Bilgi Notu

2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi Hakkında Bilgi Notu