Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, Convention on Cybercrime / Budapest Convention / Treaty 185)

Budapeşte Konvansiyonu olarak da anılan ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi:

  • Amaç
  • Kapsam
  • Taraf Ülkeler
  • Temel Kavramlar (bilgisayar sistemi, bilgisayar verisi, hizmet sağlayıcı, trafik verisi)
  • Maddi Ceza Hukuku
  • Usul Hukuku
  • Yargılama Yetkisi
  • Uluslararası İşbirliği
  • Özel Hükümler

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi