Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

HAVELSAN’ın katkılarıyla 2019 yılında basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim” kitap bölümüm aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirilebilir. Faydalı olması temennisiyle…

İÇİNDEKİLER

 • Giriş
 • Bilişim Suçları
  • Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi
  • Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu
  • Veri Nakillerini Sisteme Girmeksizin Teknik Araçla İzleme Suçu
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
  • Yasak Cihaz veya Programlarla İlgili Suçlar
  • Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri
  • Terörle Mücadele Kanunu
 • Siber Güvenlik: Politika, Strateji ve Hukuk
 • Adli Bilişim
  • Adli Bilişimin Temel Safhaları
  • Adli Bilişim İncelemelerinde Güncel Sorunlar
  • Türk Hukukunda Adli Bilişim
  • Ceza Muhakemesi Kanununu 134. Maddesi
  • Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi
  • Reform Önerileri
 • Değerlendirmeler

https://www.mbkaya.com/hukuk/bilisimsuclari-siberguvenlik-adlibilisim.pdf

Kaya, Mehmet Bedii (2019) “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim”: Sağıroğlu, Şeref & Şenol, Mustafa (Editörler), Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler, Ankara, Grafiker.