post

Bilişim ve Teknoloji Hukuku: Kapsam ve Metodoloji

Bilişim ve Teknoloji Hukuku: Kapsam ve Metodoloji I. Genel olarak Bilişim ve teknoloji hukuku, hukukun en genç dalıdır. Teknolojinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının hukuk alanına da yansımaları olmuştur. Özellikle bilişimin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bu alana özgü sorunlar ortaya çıkmıştır. İlk başta bu sorunlar, klasik hukuk kurallarının kıyas şeklinde uygulanmasıyla çözülmeye çalışılmış ancak bu yöntem pratik olmamıştır….

İnternet Hukuku

İnternet Hukuku alanında kaleme alınmış kıymetli üç çalışmayı dikkatlerinize sunmak isteriz. Tüm çalışmalar açık erişim kapsamında ücretsiz olarak indirilebilir: Deibert, R., Palfrey, J., Rohozinski, R., & Zittrain, J. (Eds.). (2012 ). Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace Information Revolution and Global Politics. Cambridge, MA: MIT Press. Deibert, R., Palfrey, J., Rohozinski, R.,…

Bilişim Suçları ve Adli Bilişim

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Bilişim Suçları ve Adli Bilişim konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir. Bu bölüm güncelinceye kadar https://www.mbkaya.com/bilisim-suclari-siber-guvenlik-ve-adli-bilisim/ adresinde yer alan çalışmaya göz atabilirsiniz.

Siber Güvenlik Hukuku

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Siber Güvenlik Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel verilerin korunması alanında bazı temel çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz: Kişisel Verilerin Korunması El Kitabı (Handbook on European data protection law – 2018 Edition)https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf AİHM – Kişisel verilerin korunması alanındaki tüm içtihatlarının listesi ve özetlerihttps://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_ENG.pdf Council of Europe, Case Law of the European Court of Human Rights Concerning the Protection of Personal Datahttps://rm.coe.int/t-pd-2018-15-case-law-on-data-protection-may2018-en/16808b2d36 AİHM –…

Elektronik Haberleşme Hukuku

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Elektronik Haberleşme Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

Elektronik Ticaret Hukuku

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Elektronik Ticaret Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir. Güncellemeler tamamlanıncaya kadar bu alanda kaleme alınmış kıymetli bazı çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz. Tüm çalışmalar açık erişim kapsamında ücretsiz olarak indirilebilir: Benoliel, Uri and Becher, Shmuel I., The Duty to Read the Unreadable (January 11, 2019). 60…

Dijital Tüketici Hukuku

Dijital tüketici hukuku, dijital hüketiciye ve dijital hizmetlere uygulanacak özel kurallarla ilgilidir. Bilişim alanında, tüketicilere yönelik ve daha koruyucu düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bilgi güvenliği kriterlerini sağlamayan bir mal veya hizmetin ayıp niteliğini “dijital ayıp” başlığı altında ele almak gerekmektedir. Aynı doğrultuda, bu alanda hizmet sağlayıcıların hak ve yükümlülüklerinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Dijital tüketici hukuku,…

Dijital Demokrasi

Dijital Demokrasi Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Dijital Demokrasi konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

Yapay Zeka ve Hukuk

Hesap verebilirlik (accountability): Tüm süreçlerin hesap verilebilirlik ilkesine göre inşa edilmesi. Denetim tartışmaları: Algoritmanın denetlenmesinde telif, ticari sırların korunması tartışmaları olduğu için, bir yazılımın başka bir yazılımla denetlenmesi tartışmaları. Keza, süreçleri sadeleştirme yükümlülükleri. Mahremiyet tartışmaları (privacy by design): Kişisel verilerin korunmasına ilişkin tartışmalar. Şeffaflık tartışmaları (transparency): Etkileşim durumunda, yapay zeka ile iletişim halinde olduğunu beyan…

İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet İhlalleri

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet İhlalleri konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.