post

Bilişim ve Teknoloji Hukuku: Kapsam ve Metodoloji

Bilişim ve Teknoloji Hukuku: Kapsam ve Metodoloji I. Genel olarak Bilişim ve teknoloji hukuku, hukukun en genç dalıdır. Teknolojinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının hukuk alanına da yansımaları olmuştur. Özellikle bilişimin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bu alana özgü sorunlar ortaya çıkmıştır. İlk başta bu sorunlar, klasik hukuk kurallarının kıyas şeklinde uygulanmasıyla çözülmeye çalışılmış ancak bu yöntem pratik olmamıştır….

post

İnternet Hukuku

İnternet Hukuku alanında kaleme alınmış kıymetli üç çalışmayı dikkatlerinize sunmak isteriz. Tüm çalışmalar açık erişim kapsamında ücretsiz olarak indirilebilir: Deibert, R., Palfrey, J., Rohozinski, R., & Zittrain, J. (Eds.). (2012 ). Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace Information Revolution and Global Politics. Cambridge, MA: MIT Press. Deibert, R., Palfrey, J., Rohozinski, R.,…

post

Bilişim Suçları ve Adli Bilişim

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Bilişim Suçları ve Adli Bilişim konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir. Bu bölüm güncelinceye kadar https://www.mbkaya.com/bilisim-suclari-siber-guvenlik-ve-adli-bilisim/ adresinde yer alan çalışmaya göz atabilirsiniz.

post

Siber Güvenlik Hukuku

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Siber Güvenlik Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

post

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel verilerin korunması alanında bazı temel çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz: Kişisel Verilerin Korunması El Kitabı (Handbook on European data protection law – 2018 Edition)https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf AİHM – Kişisel verilerin korunması alanındaki tüm içtihatlarının listesi ve özetlerihttps://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_ENG.pdf Council of Europe, Case Law of the European Court of Human Rights Concerning the Protection of Personal Datahttps://rm.coe.int/t-pd-2018-15-case-law-on-data-protection-may2018-en/16808b2d36 AİHM –…

post

Elektronik Haberleşme Hukuku

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Elektronik Haberleşme Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.