post

Elektronik Ticaret Hukuku

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Elektronik Ticaret Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir. Güncellemeler tamamlanıncaya kadar bu alanda kaleme alınmış kıymetli bazı çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz. Tüm çalışmalar açık erişim kapsamında ücretsiz olarak indirilebilir: Benoliel, Uri and Becher, Shmuel I., The Duty to Read the Unreadable (January 11, 2019). 60…

post

Dijital Tüketici Hukuku

Dijital tüketici hukuku, dijital hüketiciye ve dijital hizmetlere uygulanacak özel kurallarla ilgilidir. Bilişim alanında, tüketicilere yönelik ve daha koruyucu düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bilgi güvenliği kriterlerini sağlamayan bir mal veya hizmetin ayıp niteliğini “dijital ayıp” başlığı altında ele almak gerekmektedir. Aynı doğrultuda, bu alanda hizmet sağlayıcıların hak ve yükümlülüklerinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Dijital tüketici hukuku,…

post

Dijital Demokrasi

Dijital Demokrasi Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Dijital Demokrasi konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

post

Yapay Zeka ve Hukuk

Hesap verebilirlik (accountability): Tüm süreçlerin hesap verilebilirlik ilkesine göre inşa edilmesi. Denetim tartışmaları: Algoritmanın denetlenmesinde telif, ticari sırların korunması tartışmaları olduğu için, bir yazılımın başka bir yazılımla denetlenmesi tartışmaları. Keza, süreçleri sadeleştirme yükümlülükleri. Mahremiyet tartışmaları (privacy by design): Kişisel verilerin korunmasına ilişkin tartışmalar. Şeffaflık tartışmaları (transparency): Etkileşim durumunda, yapay zeka ile iletişim halinde olduğunu beyan…

post

İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet İhlalleri

Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet İhlalleri konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.