post

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk Dijital Dönüşümün Yol Haritası On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.1.5. Mali Piyasalar248.5. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacaktır.249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır.250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır.250.5. Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu…

post

Presidential Circular – Information and Communication Security

The Presidency of Turkey – The Decree on Information and Communication Security Measures (2019/12) Unofficial translation by Dr. Mehmet Bedii Kaya DISCLAIMER:This document is an unofficial translation of the Decree on Information and Communication Security Measures (2019/12) issued on 6 July 2019 by the Presidency of Turkey. The text in this document is not the…

post

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi (2019/12) Resmi Gazete Tarih: 06.07.2019Resmi Gazete Sayı: 30823 GENELGE Cumhurbaşkanlığından: Konu: Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri GENELGE 2019/12 Bilginin dijital ortamlara taşınması, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirmektedir. Karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve…

post

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek: CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabından Notlar Dr. Mehmet Bedii Kaya Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency – “CIA”), yakın zamanda CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabını yeniden tasnif ederek kamusal erişime açtı. Temel Sabotaj Saha El Kitabı, sabotaj yapmak için motivasyonlardan, araçlara, hedeflere ve zamanlamaya kadar kapsamlı birçok temel…

post

Sağlık Bakanlığı’nın Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı’nın Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Değerlendirmeler Dr. Mehmet Bedii Kaya Türk hukukunda kişisel sağlık verilerinin düzenlenmesi konusu hukuki tartışmalara yol açmıştır. Sağlık Bakanlığı, 20 Ekim 2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği (RG 20.10.2016/29863) yürürlüğe koymuştur. Lakin, Danıştay 15. Dairesi 6 Temmuz 2017 tarihli ve 2016/10500 esas sayılı…