post

Yeni Ekonomi Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde yayımlanmıştır. Bu programda, bilişim, teknoloji ve hukuk bağlamında öne çıkan hususlar…

post

Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı

Hukuk ve Etiğin Işığında Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı Dr. Mehmet Bedii Kaya Sosyal medya, ağ toplumuna dönüşümün en temel aracıdır. Modern bireyin ağa bağımlılığı artık bir gerçekliktir. Birey, modern toplumda ağa bağlı oldukça sosyal, kültürel ve maddi gelişimini sağlar. Ağdan uzaklaştıkça, hayat zorlaşır, her türlü rekabette geride kalınır. Bağlı olunan ağ bireysel kimliğin en temel…

post

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde Bilişim Hedefleri Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu Bulut Bilişim ve Veri Merkezi Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı Ulusal Blokzincir Altyapısı Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik Altyapı19 – Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu “Nesnelerin interneti (IoT), herşeyin interneti (IoE) uygulamaları ile birlikte birbirine bağlı…

post

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk Dijital Dönüşümün Yol Haritası On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.1.5. Mali Piyasalar248.5. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacaktır.249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır.250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır.250.5. Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu…

post

Presidential Circular – Information and Communication Security

The Presidency of Turkey – The Decree on Information and Communication Security Measures (2019/12) Unofficial translation by Dr. Mehmet Bedii Kaya DISCLAIMER:This document is an unofficial translation of the Decree on Information and Communication Security Measures (2019/12) issued on 6 July 2019 by the Presidency of Turkey. The text in this document is not the…

post

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek: CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabından Notlar Dr. Mehmet Bedii Kaya Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency – “CIA”), yakın zamanda CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabını yeniden tasnif ederek kamusal erişime açtı. Temel Sabotaj Saha El Kitabı, sabotaj yapmak için motivasyonlardan, araçlara, hedeflere ve zamanlamaya kadar kapsamlı birçok temel…