post

Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı

Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı Dijital dönüşüm, hayatın her alanını yeniden şekillendirmekte. Güven hizmetleri, bu dönüşümün en önemli anahtarı. Ancak Türk hukukunda ne yazık ki bu dönüşüm çok yavaş gerçekleşmekte. Burada da en önemli sorun imza konusunda yaşanmakta. Türk Borçlar Kanunu “elle atılan imza” dan bahseder. Ancak nedense mevzuatta ve literatürde “ıslak imza” denilen…

post

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı)

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı) “Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler” kitabım 2. baskısı On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Çalışmamın hem doktrine hem de uygulamaya faydalı olmasını dilerim! Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler kitabı, E-Ticaret Kanunu ile düzenlenen ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile farklı bir boyuta taşınan ‘ticari elektronik…

post

Unutulma Hakkı: İnsan Hakları Hukuku Açısından İnceleme

Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı AİHM M.L. ve W.W. v. Almanya Kararının İncelenmesi Dr. Mehmet Bedii Kaya “Yakında her şeyi unutacaksın, yakında herkes seni unutacak.” Marcus Aurelius, Düşünceler [1] Unutulma hakkı, İnternet ortamında niteliği itibariyle hukuka uygun olan içeriğin kaldırılması veya erişime kısıtlanmasını talep etme hakkıdır. Unutulma hakkını, kişilik haklarının korunmasına ilişkin temel talep…

post

Polisin Sanal Devriye Yetkisi ve AYM Kararı

Polisin Sanal Devriye Yetkisini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi Dr. Mehmet Bedii Kaya İnternet ortamı dinamik bir alandır ve bu yönüyle suçla mücadele konusunda bünyesinde kendine özgü sorunlar barındırmaktadır. Bu dinamizm, usul açısından da muhtelif görev ve yetki sorunlarını beraberinde getirmektedir. Trafik verisinin kaydedilmesi, bu verilerin idari makamlar ve kolluk kuvvetleriyle paylaşımı, Türk hukukunda…

post

Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri

Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri Uluslararası Barolar Birliği, 24 Mayıs 2014 tarihinde sosyal medyaya ilişkin ilkeler yayınlamıştır.[1] Söz konusu ilkeler, sosyal medyayı hem mesleki hem de kişisel amaçlarla kullanan hukukçular için yol gösterici niteliktedir. IBA International Principles on Social Media Conduct for the Legal Profession Adopted on 24 May 2014 by the International Bar…

post

New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi

New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi (New York State Bar Association Social Media Ethics Guidelines) Dr. Mehmet Bedii Kaya I. Giriş Sosyal medya, avukatlar tarafından hem mesleki hem de kişisel amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım Amerikalı avukatlar için de geçerlidir. Amerikan Barolar Birliği’nin (“American Bar Association”) güncel istatistiğine göre avukatların %75’inin…