post

İngiltere & Galler Baro Standartlar Kurulu Sosyal Medya Rehberi

İngiltere ve Galler Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board) Sosyal Medya Rehberi Dr. Mehmet Bedii Kaya İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren avukatların (~barrister) eğitiminden ve mesleklerine ilişkin düzenlemelerden sorumlu Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board), avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin Ekim ayında bir rehber yayınladı.[1] Söz konusu rehberin gayri-resmi çevirisi ve tam metni aşağıda yer…

post

Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı

Hukuk ve Etiğin Işığında Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı Dr. Mehmet Bedii Kaya Sosyal medya, ağ toplumuna dönüşümün en temel aracıdır. Modern bireyin ağa bağımlılığı artık bir gerçekliktir. Birey, modern toplumda ağa bağlı oldukça sosyal, kültürel ve maddi gelişimini sağlar. Ağdan uzaklaştıkça, hayat zorlaşır, her türlü rekabette geride kalınır. Bağlı olunan ağ bireysel kimliğin en temel…

post

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylanmıştır. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öne çıkan Bilişim, Teknoloji ve Hukuk başlıkları şunlardır: Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak…

post

Yeni Ekonomi Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde yayımlanmıştır. Bu programda, bilişim, teknoloji ve hukuk bağlamında öne çıkan hususlar…

post

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde Bilişim Hedefleri Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu Bulut Bilişim ve Veri Merkezi Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı Ulusal Blokzincir Altyapısı Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik Altyapı19 – Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu “Nesnelerin interneti (IoT), herşeyin interneti (IoE) uygulamaları ile birlikte birbirine bağlı…

post

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk Dijital Dönüşümün Yol Haritası On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2.1.5. Mali Piyasalar248.5. Elektronik çek ve bono sistemi kurulacaktır.249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır.250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır.250.5. Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu…