post

Yeni ETK – Kim Kimdir?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun – Yeni ve Eski Aktörler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un temel amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. ETK, elektronik ticarete ilişkin beş temel konuyu regülasyon kapsamına almıştır. Bunlar, ticari iletişim, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin…

post

Bilişim Suçları İstatistikleri

İstatistiklerle Bilişim Suçları: Siber Suçlara Genel Bir Bakış I. GİRİŞ Bilişim sistemlerine yönelik suçlar toplum güvenliğini tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işlenen bilişim suçlarının sayısı ve sebep oldukları zararlar artmaktadır. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılına ilişkin yayımlanan Adli İstatistikler, bilişim suçlarının Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin kıymetli…

post

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya 2.3 Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya, Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. Çevrimiçi Sürüm 2 itibariyle kişisel verilerin korunması ve mahremiyet alanlarındaki güncel bibliyografyayı da derlemeye…

post

HSK Sosyal Medya Kullanım Rehberi

Hakim ve Savcılar Kurulu Sosyal Medya Kullanım Rehberi Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 08.03.2022 tarihli ve 2022/639 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir. TÜRK YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ KAPSAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIM REHBERİ Modern dijital çağ yeni bir iletişim mecrası olarak sosyal medyayı ve diğer internet ağlarını…

post

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kılavuzu terminolojiyi öğrenmek adına önemli bir başvuru kaynağı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte ve hızla kullanılmaya başlanmaktadır. Günümüzün…

post

Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir? Cahit Arf

Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir? Cahit Arf Arf, Cahit, Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir?, Atatürk Üniversitesi – Üniversite Çalışmalarını Muhite Yayma ve Halk Eğitimi Yayınları Konferanslar Serisi No: 1, 1959, Erzurum, s. 91-103 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’in “MAKİNE DÜŞÜNEBİLİR Mİ VE NASIL DÜŞÜNEBİLİR?” çalışmasının aslı Dr. Emir Öngüner‘in arşivinden dijital formata dönüştürülmüştür….

post

Ticari Elektronik İletiler ve İYS

Ticari Elektronik İleti Türleri Amerikan Hukukunda Ticari Elektronik İletiler Avrupa Birliği Hukukunda Ticari Elektronik İletiler Türk Hukukunda Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Değerlendirmeler…

post

Rekabet Hukuku, Yerinde İnceleme, KVKK ve Adli Bilişim

Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim İlkeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuzunu Avrupa Birliği hukuku ile mukayeseli olarak incelediğim ve yerinde inceleme yetkisini adli bilişim ile kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında değerlendirdiğim “Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim…

post

İnternet Hukuku: Mevzuat & İçtihat (Yeni Güncelleme)

İnternet Hukuku: Mevzuat ve İçtihat çalışması internet hukuku alanındaki kaynaklara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https://www.mbkaya.com/hukuk/internetmevzuat.pdf GÜNCELLEME GEÇMİŞİ v3.0 : 21 Ocak 2021 5651 sayılı Kanun’da 2020 yılında yapılan tüm değişiklikler eklenmiştir. 5651 sayılı Kanun’un İngilizce tercümesi güncellenmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul…

post

İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi

İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi Amerikan Hukuku Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Konseyi AİHM’in İnternet Hukukuna İlişkin Kararları Ahmet Yıldırım v. Türkiye (18 Aralık 2012 – No. 3111/10) Akdeniz v. Türkiye (11 Mart 2014 – No. 20877/10) Cengiz ve Diğerleri v. Türkiye (1 Aralık 2015 – No. 48226/10 ve 14027/11) Delfi v….

post

Online Content Moderation and Data Localization

Online Content Moderation and Data Localization: the case of Turkey – The development of the Turkish Internet Law– The evolution of the legal framework– The Turkish Social Media Law– The regulation of social network provider

post

Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı

Türk Hukukunun Islak İmza İle İmtihanı Dijital dönüşüm, hayatın her alanını yeniden şekillendirmekte. Güven hizmetleri, bu dönüşümün en önemli anahtarı. Ancak Türk hukukunda ne yazık ki bu dönüşüm çok yavaş gerçekleşmekte. Burada da en önemli sorun imza konusunda yaşanmakta. Türk Borçlar Kanunu “elle atılan imza” dan bahseder. Ancak nedense mevzuatta ve literatürde “ıslak imza” denilen…

post

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı)

Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler (2. Baskı) “Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler” kitabım 2. baskısı On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Çalışmamın hem doktrine hem de uygulamaya faydalı olmasını dilerim! Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler kitabı, E-Ticaret Kanunu ile düzenlenen ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile farklı bir boyuta taşınan ‘ticari elektronik…

post

Unutulma Hakkı: İnsan Hakları Hukuku Açısından İnceleme

Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı AİHM M.L. ve W.W. v. Almanya Kararının İncelenmesi Dr. Mehmet Bedii Kaya “Yakında her şeyi unutacaksın, yakında herkes seni unutacak.” Marcus Aurelius, Düşünceler [1] Unutulma hakkı, İnternet ortamında niteliği itibariyle hukuka uygun olan içeriğin kaldırılması veya erişime kısıtlanmasını talep etme hakkıdır. Unutulma hakkını, kişilik haklarının korunmasına ilişkin temel talep…

post

Polisin Sanal Devriye Yetkisi ve AYM Kararı

Polisin Sanal Devriye Yetkisini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi Dr. Mehmet Bedii Kaya İnternet ortamı dinamik bir alandır ve bu yönüyle suçla mücadele konusunda bünyesinde kendine özgü sorunlar barındırmaktadır. Bu dinamizm, usul açısından da muhtelif görev ve yetki sorunlarını beraberinde getirmektedir. Trafik verisinin kaydedilmesi, bu verilerin idari makamlar ve kolluk kuvvetleriyle paylaşımı, Türk hukukunda…