post

Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Sorumluluğu

Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Sorumluluğu Dr. Mehmet Bedii Kaya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2019 yılında ilginç bir karar imza attı. Kararın özü, İnternet hattının sahibinin hukuki olarak o hat üzerinden paylaşılan hukuka aykırı içerikten dolayı sorumlu tutulması. Karardan kısa bir alıntı yapmak gerekirse: “[e]-posta ve facebook adreslerine mail ve mesaj atıldığı saatlerde, mailin ve…

post

Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı

Hukuk ve Etiğin Işığında Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı Dr. Mehmet Bedii Kaya Sosyal medya, ağ toplumuna dönüşümün en temel aracıdır. Modern bireyin ağa bağımlılığı artık bir gerçekliktir. Birey, modern toplumda ağa bağlı oldukça sosyal, kültürel ve maddi gelişimini sağlar. Ağdan uzaklaştıkça, hayat zorlaşır, her türlü rekabette geride kalınır. Bağlı olunan ağ bireysel kimliğin en temel…

post

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylanmıştır. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öne çıkan Bilişim, Teknoloji ve Hukuk başlıkları şunlardır: Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak…

post

İngiltere & Galler Baro Standartlar Kurulu Sosyal Medya Rehberi

İngiltere ve Galler Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board) Sosyal Medya Rehberi Dr. Mehmet Bedii Kaya İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren avukatların (~barrister) eğitiminden ve mesleklerine ilişkin düzenlemelerden sorumlu Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board), avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin Ekim ayında bir rehber yayınladı.[1] Söz konusu rehberin gayri-resmi çevirisi ve tam metni aşağıda yer…

post

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) İleti yönetim sistemi nedir? E-Ticaret Kanunu olarak da anılan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 2017 yılında yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkili kılınmıştır. Bu sistemin edı “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi”dir….

post

Yeni Ekonomi Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde yayımlanmıştır. Bu programda, bilişim, teknoloji ve hukuk bağlamında öne çıkan hususlar…