post

Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri

Uluslararası Barolar Birliği Sosyal Medya İlkeleri Uluslararası Barolar Birliği, 24 Mayıs 2014 tarihinde sosyal medyaya ilişkin ilkeler yayınlamıştır.[1] Söz konusu ilkeler, sosyal medyayı hem mesleki hem de kişisel amaçlarla kullanan hukukçular için yol gösterici niteliktedir. IBA International Principles on Social Media Conduct for the Legal Profession Adopted on 24 May 2014 by the International Bar…

post

New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi

New York Barosu Birliği Sosyal Medya Etik Rehberi (New York State Bar Association Social Media Ethics Guidelines) Dr. Mehmet Bedii Kaya I. Giriş Sosyal medya, avukatlar tarafından hem mesleki hem de kişisel amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım Amerikalı avukatlar için de geçerlidir. Amerikan Barolar Birliği’nin (“American Bar Association”) güncel istatistiğine göre avukatların %75’inin…

post

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, Convention on Cybercrime / Budapest Convention / Treaty 185) Budapeşte Konvansiyonu olarak da anılan ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi: Amaç Kapsam Taraf Ülkeler Temel Kavramlar (bilgisayar sistemi, bilgisayar verisi, hizmet sağlayıcı, trafik verisi) Maddi Ceza Hukuku…

post

İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları Alan Adları Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) UDRP Uygulandığı ccTLD Alan Adı Uyuşmazlıklarında Kötüniyetin İspatı Örnek WIPO Tahkim Kararları TR Alan Adı İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

post

Basın Özgürlüğü v Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Basın Özgürlüğü ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Arasındaki Denge Dr. Mehmet Bedii Kaya Hukuk, adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirme sanatıdır. Bir kanunun uygulanmaması gereken yerde uygulanması veya uygulanması gereken yerde uygulanmaması hakkaniyete aykırı olacaktır. Bir nevi tıp literatüründeki false positive veya false negative olarak örnekseyebileceğimiz bu yanlış uygulama durumu günün sonunda hukuka aykırı neticeler ortaya çıkaracaktır….

post

Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Sorumluluğu

Yargıtay – İnternet Hattının Sahibinin Sorumluluğu Dr. Mehmet Bedii Kaya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2019 yılında ilginç bir karar imza attı. Kararın özü, İnternet hattının sahibinin hukuki olarak o hat üzerinden paylaşılan hukuka aykırı içerikten dolayı sorumlu tutulması. Karardan kısa bir alıntı yapmak gerekirse: “[e]-posta ve facebook adreslerine mail ve mesaj atıldığı saatlerde, mailin ve…

post

Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı

Hukuk ve Etiğin Işığında Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı Dr. Mehmet Bedii Kaya Sosyal medya, ağ toplumuna dönüşümün en temel aracıdır. Modern bireyin ağa bağımlılığı artık bir gerçekliktir. Birey, modern toplumda ağa bağlı oldukça sosyal, kültürel ve maddi gelişimini sağlar. Ağdan uzaklaştıkça, hayat zorlaşır, her türlü rekabette geride kalınır. Bağlı olunan ağ bireysel kimliğin en temel…

post

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek

Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek Kurumsal İşleyişi Sabote Etmek: CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabından Notlar Dr. Mehmet Bedii Kaya Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central Intelligence Agency – “CIA”), yakın zamanda CIA Temel Sabotaj Saha El Kitabını yeniden tasnif ederek kamusal erişime açtı. Temel Sabotaj Saha El Kitabı, sabotaj yapmak için motivasyonlardan, araçlara, hedeflere ve zamanlamaya…

post

Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim HAVELSAN’ın katkılarıyla 2019 yılında basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim” kitap bölümüm aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirilebilir. Faydalı olması temennisiyle… İÇİNDEKİLER Giriş Bilişim Suçları Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Bilişim Sistemine…

post

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylanmıştır. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öne çıkan Bilişim, Teknoloji ve Hukuk başlıkları şunlardır: Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak…

post

İngiltere & Galler Baro Standartlar Kurulu Sosyal Medya Rehberi

İngiltere ve Galler Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board) Sosyal Medya Rehberi Dr. Mehmet Bedii Kaya İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren avukatların (~barrister) eğitiminden ve mesleklerine ilişkin düzenlemelerden sorumlu Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board), avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin Ekim ayında bir rehber yayınladı.[1] Söz konusu rehberin gayri-resmi çevirisi ve tam metni aşağıda yer…

post

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) İleti yönetim sistemi nedir? E-Ticaret Kanunu olarak da anılan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 2017 yılında yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkili kılınmıştır. Bu sistemin edı “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi”dir….

post

Yeni Ekonomi Programında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde yayımlanmıştır. Bu programda, bilişim, teknoloji ve hukuk bağlamında öne çıkan hususlar…

post

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde Bilişim Hedefleri Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu Bulut Bilişim ve Veri Merkezi Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı Ulusal Blokzincir Altyapısı Sanayinin İki Kaldıracı: Enerji ve Lojistik Altyapı19 – Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu “Nesnelerin interneti (IoT), herşeyin interneti (IoE) uygulamaları ile birlikte birbirine bağlı…

post

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk

11. Kalkınma Planında Bilişim, Teknoloji ve Hukuk Dijital Dönüşümün Yol Haritası On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)