Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları
  • Tam istisnalar
  • Kısmi istisnalar
 • Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/680 sayılı, Konsey’in 2008/977/JHA Çerçeve Kararını yürürlükten kaldıran, yetkili makamlar tarafından suçun önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya cezai süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verilere ilişkin gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair Direktif)
 • Değerlendirmeler

Unutulma Hakkı

Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu

 • AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI
  Avrupa Birliği Adalet Divanı Google Unutulma Hakkı Kararı
  Madde 29 Çalışma Grubu Unutulma Hakkı Uygulama İlkeleri
  Google Şeffaflık Raporu
  Genel Veri Koruma Tüzüğü – GDPR
  İspanyol Temyiz Mahkemesi kararı
  Case C-507/17 Google v CNIL davasi
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA UNUTULMA HAKKI
  M.L. and W.W. v. Germany (application nos. 60798/10and 65599/10)
 • TÜRK HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI
  Yargıtay’ın Yaklaşımı
  Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı
  5651 sayılı Kanun v. 6698 sayılı KVK Kanunu

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat&İçtihat, Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır.
Her türlü görüş, yorum ve önerilerinizi mehmet@mbkaya.com  ve furkanguventastan@gmail.com  epostalarına iletebilirsiniz.

https://www.mbkaya.com/hukuk/veri-koruma-hukuku.pdf