post

AB Polis ve Yargı Direktifi (Law Enforcement Directive)

Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi – Law Enforcement Directive 2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları Tam istisnalar Kısmi istisnalar Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli…

post

Unutulma Hakkı

Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI Avrupa Birliği Adalet Divanı Google Unutulma Hakkı Kararı Madde 29 Çalışma Grubu Unutulma Hakkı Uygulama İlkeleri Google Şeffaflık Raporu Genel Veri Koruma Tüzüğü – GDPR İspanyol Temyiz Mahkemesi kararı Case C-507/17 Google v CNIL davasi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA…

post

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat&İçtihat, Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır.Her türlü görüş, yorum ve önerilerinizi mehmet@mbkaya.com  ve furkanguventastan@gmail.com  epostalarına iletebilirsiniz.

post

İnternet Hukuku: Mevzuat & İçtihat

“İnternet Hukuku: Mevzuat ve İçtihat” çalışması Dr. Mehmet Bedii KAYA tarafından İnternet Hukuku alanındaki kaynaklara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, ücretsiz olarak müteakipteki bağlantıdan indirilebilir: GÜNCELLEME GEÇMİŞİ v.1.9 • Anayasa Mahkemesi – 14 Nisan 2019 – Barış Yarkadaş Kararı eklendi. v1.8 – 13 Mayıs 2019 • Anayasa Mahkemesi – 9 Ocak 2019 – Naif…

post

Enhancing Privacy Through Public Procurement

Enhancing Privacy Through Public Procurement – Dr. Mehmet Bedii Kaya Public procurement as a policy tools The taxonomy of horizontal policies The correlation between public procurement and data protection Can public procurement be used as a policy tool to promote data protection rules?