post

Ticari Elektronik İletiler

Ticari Elektronik İleti Türleri Amerikan Hukukunda Ticari Elektronik İletiler Avrupa Birliği Hukukunda Ticari Elektronik İletiler Türk Hukukunda Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Değerlendirmeler…

post

Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim HAVELSAN’ın katkılarıyla 2019 yılında basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim” kitap bölümüm aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirilebilir. Faydalı olması temennisiyle… İÇİNDEKİLER Giriş Bilişim Suçları Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Bilişim Sistemine…

post

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması – Temel Kavramlar Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması Yasal çerçevenin gelişimi Kişisel veri tanımı Temel içtihatlar Kişisel verilerin sınıflandırılması ve örnek veri-setleri Veri sorumlusunun tanımlanması https://www.mbkaya.com/hukuk/kisisel-veri-ceza-hukuku-koruma.pdf

post

Kamu Hizmetleri ve Kişisel Verilerin Korunması

Dijital İdare: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kişisel Verilerin Korunması Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi Kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması Kamunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde temel sorunlar Değerlendirmeler https://www.mbkaya.com/hukuk/dijital-idare-kamu-hizmeti-kvkk.pdf

post

AB Polis ve Yargı Direktifi (Law Enforcement Directive)

Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi – Law Enforcement Directive 2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları Tam istisnalar Kısmi istisnalar Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli…

post

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı, internet ortamında yer alan olan içeriğin arama motorlarında listelenmemesini (delisting) talep hakkıdır. Genel değil, istisnai bir haktır. Unutulma hakkı, bir içeriğin internet ortamından kaldırılmasını talep hakkı değildir. Dolayısıyla, içeriğin kaldırılması ve içeriğin silinmeden genel erişime kısıtlanması arasındaki ayrıma dikkat edilmelidir. İçeriğin kaldırılması alanında nihayetinde en temel sorun yetki sorunudur. Bu konuda, tüm belirsizliklerin…