post

Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir? Cahit Arf

Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir? Cahit Arf Arf, Cahit, Makine Düşünebilir Mi ve Nasıl Düşünebilir?, Atatürk Üniversitesi – Üniversite Çalışmalarını Muhite Yayma ve Halk Eğitimi Yayınları Konferanslar Serisi No: 1, 1959, Erzurum, s. 91-103 Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’in “MAKİNE DÜŞÜNEBİLİR Mİ VE NASIL DÜŞÜNEBİLİR?” çalışmasının aslı Dr. Emir Öngüner‘in arşivinden dijital formata dönüştürülmüştür….

post

Ticari Elektronik İletiler ve İYS

Ticari Elektronik İleti Türleri Amerikan Hukukunda Ticari Elektronik İletiler Avrupa Birliği Hukukunda Ticari Elektronik İletiler Türk Hukukunda Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Değerlendirmeler…

post

Rekabet Hukuku, Yerinde İnceleme, KVKK ve Adli Bilişim

Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim İlkeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuzunu Avrupa Birliği hukuku ile mukayeseli olarak incelediğim ve yerinde inceleme yetkisini adli bilişim ile kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında değerlendirdiğim “Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim…

post

İnternet Hukuku: Mevzuat & İçtihat (Yeni Güncelleme)

İnternet Hukuku: Mevzuat ve İçtihat çalışması internet hukuku alanındaki kaynaklara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https://www.mbkaya.com/hukuk/internetmevzuat.pdf GÜNCELLEME GEÇMİŞİ v3.0 : 21 Ocak 2021 5651 sayılı Kanun’da 2020 yılında yapılan tüm değişiklikler eklenmiştir. 5651 sayılı Kanun’un İngilizce tercümesi güncellenmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul…

post

İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi

İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi Amerikan Hukuku Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Konseyi AİHM’in İnternet Hukukuna İlişkin Kararları Ahmet Yıldırım v. Türkiye (18 Aralık 2012 – No. 3111/10) Akdeniz v. Türkiye (11 Mart 2014 – No. 20877/10) Cengiz ve Diğerleri v. Türkiye (1 Aralık 2015 – No. 48226/10 ve 14027/11) Delfi v….

post

Online Content Moderation and Data Localization

Online Content Moderation and Data Localization: the case of Turkey – The development of the Turkish Internet Law– The evolution of the legal framework– The Turkish Social Media Law– The regulation of social network provider

post

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi (Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, Convention on Cybercrime / Budapest Convention / Treaty 185) Budapeşte Konvansiyonu olarak da anılan ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi: Amaç Kapsam Taraf Ülkeler Temel Kavramlar (bilgisayar sistemi, bilgisayar verisi, hizmet sağlayıcı, trafik verisi) Maddi Ceza Hukuku…

post

İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları Alan Adları Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) UDRP Uygulandığı ccTLD Alan Adı Uyuşmazlıklarında Kötüniyetin İspatı Örnek WIPO Tahkim Kararları TR Alan Adı İnternet Hukuku: Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

post

Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim

Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim HAVELSAN’ın katkılarıyla 2019 yılında basılan “Siber Güvenlik ve Savunma – Problemler ve Çözümler” kitabında yer alan “Hukuki Açıdan Bilişim Suçları, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim” kitap bölümüm aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirilebilir. Faydalı olması temennisiyle… İÇİNDEKİLER Giriş Bilişim Suçları Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Bilişim Sistemine…

post

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması – Temel Kavramlar Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması Yasal çerçevenin gelişimi Kişisel veri tanımı Temel içtihatlar Kişisel verilerin sınıflandırılması ve örnek veri-setleri Veri sorumlusunun tanımlanması https://www.mbkaya.com/hukuk/kisisel-veri-ceza-hukuku-koruma.pdf

post

Kamu Hizmetleri ve Kişisel Verilerin Korunması

Dijital İdare: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kişisel Verilerin Korunması Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi Kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması Kamunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde temel sorunlar Değerlendirmeler https://www.mbkaya.com/hukuk/dijital-idare-kamu-hizmeti-kvkk.pdf

post

AB Polis ve Yargı Direktifi (Law Enforcement Directive)

Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi – Law Enforcement Directive 2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları Tam istisnalar Kısmi istisnalar Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli…

post

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı alanında güncel bir çalışmam için: Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı başlıklı yazı için tıklayınız. Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKIAvrupa Birliği Adalet Divanı Google Unutulma Hakkı KararıMadde 29 Çalışma Grubu Unutulma Hakkı Uygulama İlkeleriGoogle Şeffaflık RaporuGenel Veri Koruma Tüzüğü – GDPRİspanyol Temyiz Mahkemesi…

post

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya, Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. “Çevrimiçi Sürüm 1.3 / 2. Baskı / 2019 Eylül” itibariyle, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet…

post

Enhancing Privacy Through Public Procurement

Enhancing Privacy Through Public Procurement – Dr. Mehmet Bedii Kaya Public procurement as a policy tools The taxonomy of horizontal policies The correlation between public procurement and data protection Can public procurement be used as a policy tool to promote data protection rules? https://www.mbkaya.com/hukuk/privacy-public-procurement.pdf