post

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması – Temel Kavramlar Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması Yasal çerçevenin gelişimi Kişisel veri tanımı Temel içtihatlar Kişisel verilerin sınıflandırılması ve örnek veri-setleri Veri sorumlusunun tanımlanması https://www.mbkaya.com/hukuk/kisisel-veri-ceza-hukuku-koruma.pdf

post

Kamu Hizmetleri ve Kişisel Verilerin Korunması

Dijital İdare: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kişisel Verilerin Korunması Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi Kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması Kamunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde temel sorunlar Değerlendirmeler https://www.mbkaya.com/hukuk/dijital-idare-kamu-hizmeti-kvkk.pdf

post

AB Polis ve Yargı Direktifi (Law Enforcement Directive)

Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi – Law Enforcement Directive 2016/680 sayılı Avrupa Birliği Direktifi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uygulanacak İstisnalar: Avrupa Birliği Polis ve Yargı Direktifi Sunumu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun istisnaları Tam istisnalar Kısmi istisnalar Avrupa Birliği 2016/680 Direktifi incelemesi (AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli…

post

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı alanında güncel bir çalışmam için: Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı başlıklı yazı için tıklayınız. Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKIAvrupa Birliği Adalet Divanı Google Unutulma Hakkı KararıMadde 29 Çalışma Grubu Unutulma Hakkı Uygulama İlkeleriGoogle Şeffaflık RaporuGenel Veri Koruma Tüzüğü – GDPRİspanyol Temyiz Mahkemesi…

post

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat & İçtihat & Bibliyografya, Dr. Mehmet Bedii KAYA ve Furkan Güven TAŞTAN tarafından Kişisel Veri Koruma Hukuku alanındaki mevzuat ve içtihatlara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. “Çevrimiçi Sürüm 1.3 / 2. Baskı / 2019 Eylül” itibariyle, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet…

post

Enhancing Privacy Through Public Procurement

Enhancing Privacy Through Public Procurement – Dr. Mehmet Bedii Kaya Public procurement as a policy tools The taxonomy of horizontal policies The correlation between public procurement and data protection Can public procurement be used as a policy tool to promote data protection rules? https://www.mbkaya.com/hukuk/privacy-public-procurement.pdf