İngiltere ve Galler Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board) Sosyal Medya Rehberi

Dr. Mehmet Bedii Kaya

İngiltere ve Galler’de faaliyet gösteren avukatların (~barrister) eğitiminden ve mesleklerine ilişkin düzenlemelerden sorumlu Baro Standartlar Kurulu (Bar Standards Board), avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin Ekim ayında bir rehber yayınladı.[1] Söz konusu rehberin gayri-resmi çevirisi ve tam metni aşağıda yer almaktadır.

Rehber, çok kapsamlı sayılmaz. Yine de, kritik hatırlatmalar yapması ve İnternet ortamındaki kişisel davranışların, mesleki neticeleri olabileceğine yönelik vurguları sebebiyle kıymetli.

Fikrimce, en önemli hatırlatma avukatların müvekilleriyle sosyal medya kanalıyla iletişim kurmasına yönelik 4 numaralı kural. Rehberde, avukatların müvekkillerine özel/gizli iletileri sosyal medya üzerinden göndermesinin yerinde olmadığı hatırlatılmaktadır. Öyle ki, müvekkilin bu şekilde bir iletişime rızası olsa bile, avukatın dikkatli ve öngörülü davranması beklenmekte.


Baro Standartlar Kurulu El Kitabı

Güncel Rehber

Sosyal Medya Rehberi

1. Sosyal medyayı kişisel ve mesleki çeşitli amaçlarla kullanmak istediğinizin farkındayız. Bu rehberi sizlerin BSB (~Baro Standartları Kurulu) El Kitabı’nda yer alan yükümlülüklerinizi anlamaya yardımcı olmak için hazırladık. Bu Rehber hem mesleki olarak hem de kişisel olarak hareket ettiğiniz durumlarda uygulanmaktadır; zira, İnternetin doğasında yer alan kamusal niteliği gereği, çevrimiçi yaptığınız herhangi bir paylaşım herkes tarafından okunabilir ve bu paylaşım sizin avukat statünüzle ilişkilendirilebilir.

2. Halkın size veya mesleğinize her daim duyduğu güvene ve itimata halel getirebilecek şekilde hareket etmemenize yönelik 5 Numaralı Temel Yükümlülük ile bağlı olduğunuzu hatırlayınız. Baroya kaydı olmayan avukatlar da sosyal medyayı kullanırken bu rehberi dikkate almalıdırlar; zira, bu mesleğin üyeleri olarak, uygun şekilde hareket etmeleri beklenmektedir ve belirli Temel Yükümlülükler ile başkaca kurallara tabidirler. Sosyal medya kullanımı, çevrimiçi ortama içerik iletmeyi, içerik paylaşmayı, bir avukat olarak işinizin tanıtımını yapmayı veya ağ oluşturmayı içermektedir. Bu faaliyetler, Twitter gibi sitelerde, YouTube gibi içerik topluluklarında, Facebook veya LinkedIn gibi sosyal ağ sitelerinde ve İnternet forumlarında gerçekleştirilebilir.

3. Aşağılamak veya hakaret etmek için tasarlanan yorumlar, mesleğe olan kamusal güven ve itimatı azaltacaktır (CD5). Ateşli tartışmalara veya münakaşalara girmekten kaçınmanız ayrıca tavsiye edilmektedir. Bu tür davranışlar, avukatların dürüst ve doğrulukla hareket etmesi (CD3) ile hukuka aykırı bir şekilde ayrımcılık yapmamasına yönelik (CD8) yükümlülüklerine halel getirebilir. Her zaman, ilettiğiniz veya paylaştığınız şeylerin içeriğine ve tonuna dikkat etmelisiniz. Makul şekilde uygun olduğu değerlendirilebilecek yorumlar başkaları tarafından nahoş veya rahatsız edici olarak görülebilir.

4. Müvekkillerinizin işlerini gizli tutma yükümlülüğünüzü (CD6) aklınızdan çıkarmamalısınız. Müvekkillerinize özel/gizli iletileri sosyal medya üzerinden göndermeniz yerinde değildir. Müvekkiliniz bu şekilde hareket etmenizi kabul etmiş ve sizin de bu tür bir paylaşımın müvekkilimizin mahremiyetini risk altında olmayacağına kanaat getirmediğiniz sürece bu şekilde hareket etmemelisiniz. Müvekkiliniz bu şekilde iletişime geçilmek istiyorsa, yalnızca kullandığınız sistemin güvenliğini değil, aynı zamanda gizlilik politikasını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı barındırma siteleri, müvekkilin kamusal “duvarı” veya “blog” sayfasına iletilmemiş olsa da özel bilgilerine barındıranın erişmesine izin vermektedir.

5. Daha az belirgin riskleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz; örneğin, belirli bir zamanda belirli bir alanda bulunduğunuza yönelik duyurunuz (belki “coğrafi olarak etiketlenmiş” (~geotagged) bir durum güncellemesi aracılığıyla), istemeden belirli bir müvekkil için hareket ettiğinizi ifşa etme riskini doğurabilirsiniz.

6. Sosyal medya kullanırken, bu rehberi her daim aklınızda tutmalısınız. Bu rehber, BSB tarafından sosyal medya kullanımına ilişkin endişelere ilişkin tesis edilecek her türlü işlemde dikkate alınacaktır. Sosyal medya kullanımınızı ilgilendiren bir şikayete muhatap oluyorsanız, söz konusu şikayeti dikkatlice ve de web sitemizde açıkladığımız usule uygun şekilde tetkik edeceğiz.

Ekim 2019
Baro Standartlar Kurulu


The Bar Standards Board Handbook

Current Guidance

Social Media Guidance

1. We recognise that you are likely to want to use social media for a variety of private and professional reasons. We have written this guidance to help you understand your duties under the BSB Handbook as they apply to your use of social media. This applies to you in both a professional and personal capacity, since the inherently public nature of the Internet means that anything you publish online may be read by anyone and could be linked back to your status as a barrister.

2. Remember that you are bound by Core Duty 5 not to behave in a way which is likely to diminish the trust and confidence which the public places in you or the profession at all times. Unregistered barristers should also bear this guidance in mind when using social media; as members of the profession, they are expected to conduct themselves in an appropriate manner and are also subject to certain Core Duties and other rules. Social media use includes posting material online, sharing content, promoting your business as a barrister or networking. This might be on sites such as Twitter, content communities such as YouTube, social networking sites like Facebook or LinkedIn and Internet forums.

3. Comments designed to demean or insult are likely to diminish public trust and confidence in the profession (CD5). It is also advisable to avoid getting drawn into heated debates or arguments. Such behaviour could compromise the requirements for barristers to act with honesty and integrity (CD3) and not to unlawfully discriminate against any person (CD8). You should always take care to consider the content and tone of what you are posting or sharing. Comments that you reasonably consider to be in good taste may be considered distasteful or offensive by others.

4. You should also bear in mind your duty to keep your client’s affairs confidential (CD6). It is inadvisable to send confidential communications to your client over social media. You should not do so unless your client has agreed and you are satisfied that your client’s confidentiality will not be at risk. If your client does wish to be contacted in this way, you will need to consider not only the security of the system that you are using, but also its privacy policy. Some host sites allow the host to access otherwise private information, despite it not being posted to the client’s public facing “wall” or “blog”.

5. You may also want to consider less obvious risks; for example, by advertising the fact that you are in a particular location at a particular time (perhaps via a “geotagged” status update), you may risk inadvertently revealing that you act for a particular client.

6. When you are using social media, you should bear this guidance in mind at all times. This guidance will be considered by the BSB in any action it takes over concerns about social media use. If you are the subject of a complaint concerning your use of social media, we will investigate the matter carefully and in line with the process explained on our website.

October 2019
Bar Standards Board


[1] The Bar Standards Book Handbook – Current Guidance – Social Media Guidance