İnternet Hukuku: Mevzuat ve İçtihat çalışması internet hukuku alanındaki kaynaklara pratik şekilde erişmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir:

https://www.mbkaya.com/hukuk/internetmevzuat.pdf


GÜNCELLEME GEÇMİŞİ

v3.0 : 21 Ocak 2021

 • 5651 sayılı Kanun’da 2020 yılında yapılan tüm değişiklikler eklenmiştir.
 • 5651 sayılı Kanun’un İngilizce tercümesi güncellenmiştir.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar BTK 2020/DK-İD/274 eklendi.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – Temsilci Belirlememe ve Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Sosyal Ağ Sağlayıcılara İlişkin Reklam Yasağı Kararı – 19.01.2021 eklendi.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar – 2020/DK-BTD/346 eklendi.
 • 2860 Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan değişiklikler (yeni erişimi engelleme sebebi ve yöntemi) eklendi.
 • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği güncellendi.
 • Avrupa Konseyi Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems eklendi.
 • Yönetişim belgeleri altına European Parliament recommendation of 26 March 2009 to the Council on strengthening security and fundamental freedoms on the Internet (2008/2160(INI)) eklendi.
 • Muhtelif ülke düzenlemeleri ve içtihatları bölümüne Rusya Federasyonu’nun temel internet yasası (Federal Law No. 149-FZ Of July 27, 2006 On Information, Informational Technologies and the Protection of Information) eklendi.
 • İnternet Alan Adları Tebliği güncellendi.
 • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (yeni erişimi engelleme sebebi ve yöntemi) eklendi.
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik güncellendi.
 • Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik eklendi.
 • Anayasa Mahkemesi – 19 Şubat 2020 tarihli 2559 sayılı PVSK – Trafik Bilgisi Kararı eklendi.
 • Anayasa Mahkemesi – 19 Şubat 2020 tarihli 2559 sayılı PVSK – Trafik Bilgisi Kararı (Başvuru Dilekçesi) eklendi.
 • Anayasa Mahkemesi – 11 Mart 2020 – Ali Ergin Demirhan (1) Kararı eklendi.
 • Anayasa Mahkemesi – 9 Eylül 2020 – Ali Ergin Demirhan (2) Kararı eklendi.
 • Muhtelif AİHM kararları eklendi:
  • Bulgakov v. Russia – 23 Haziran 2020
  • Engels v. Russia – 23 Haziran 2020
  • OOO Flavus and Others v. Russia – 23 Haziran 2020
  • Vladimir Kharitonov v. Russia – 23 Haziran 2020
  • Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland – 16 Temmuz 2013
 • Seyahat Acentaları Yönetmeliği eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation Rec(2004)15 of the Committee of Ministers to member states on electronic governance (“e-governance”) eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation No. R (99) 14 of the Committee of Ministers to Member States on Universal Community Service Concerning New Communication and Information Services eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation No. R (89) 7 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Principles on the Distribution of Videograms Having A Violent, Brutal Or Pornographic Content eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation No. R (97) 20 Of The Committee Of Ministers To Member States On “Hate Speech” eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation No. R (81) 19 of the Committee Of Ministers to Member States on the Access to Information Held by Public Authorities eklendi.
 • UNESCO – Recommendation Concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace eklendi.

v2.1 : 21 Nisan 2020

 • 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler eklenmiştir.
 • Anayasa Mahkemesi’nin internet hukukuna ilişkin tüm bireysel başvuru kararları eklenmiştir. Ayrıca, tüm kararların özet künyesi güncellenmiştir.
  • Anayasa Mahkemesi – 26 Aralık 2019 – Wikimedia Foundation Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 9 Ocak 2020 – Aykut Küçükkaya Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 27 Kasım 2019 – Cahit Yiğit Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 4 Temmuz 2019 – Eğitim-Sen Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 19 Nisan 2018 – Kemal Gözler (1) Başvurusu
  • Anayasa Mahkemesi – 10 Aralık 2019 – Kemal Gözler (2) Başvurusu
  • Anayasa Mahkemesi – 4 Temmuz 2019 – Kemalettin Bulamacı Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 19 Kasım 2019 – Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Başvurusu (4) Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 3 Temmuz 2019 – Medya Gündem (3) Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 19 Kasım 2019 – Savaş Kılıç Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 28 Kasım 2019 – Tahsin Kandamar Kararı
  • Anayasa Mahkemesi – 12 Haziran 2019 – Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Başvurusu (2)
  • Anayasa Mahkemesi – 26 Eylül 2019 – Baransav Kararı
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikler eklenmiştir.
 • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2016/16612 E. eklendi.
 • AİHM – Tamiz v. Birleşik Krallık (19 Eylül 2017) eklendi.
 • Kesinleşmiş AİHM kararları tespit edilerek, son halleri eklenmiş ve eski versiyonları kaldırılmıştır.
 • AB Adalet Divanı – C-18/8 – Facebook Kararı – 3 Ekim 2019 eklendi.
 • AB Adalet Divanı – C-18/18 – Facebook Kararı – 3 Ekim 2019 – Opinion of Advocate General Szpunar eklendi.
 • AB Adalet Divanı – C-136/17 – Google Hassas Veri Unutulma Hakkı Kararı – 24 Eylül 2019 eklendi.
 • AB Adalet Divanı – C-136/17 – Google Hassas Veri Unutulma Hakkı Kararı – 24 Eylül 2019 – Opinion of Advocate General Szpunar eklendi.
 • AB Adalet Divanı – C-507/17 – Google Fransa Unutulma Hakkı Kararı – 24 Eylül 2019 eklendi.
 • AB Adalet Divanı – C-507/17 – Google Fransa Unutulma Hakkı Kararı – 24 Eylül 2019 – Opinion of Advocate General Szpunar eklendi.
 • Madde 29 Çalışma Grubu – Unutulma Hakkı Tavsiye Kararı eklendi.
 • AİHM – ML ve WW v. Almanya – 28 Haziran 2018 (İngilizce) eklendi.
 • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik eklendi.
 • Muhtelif İnternet Yönetişim Belgeleri kısmına “United Nations – Human Rights Committee – General comment No. 34 – Article 19: Freedoms of opinion and expression – 12 Eylül 2011” eklendi.
 • Muhtelif İnternet Yönetişim Belgeleri kısmına “Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, 21 December 2005” eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation Rec(2003)13 of the Committee of Ministers to member states on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Declaration of the Committee of Ministers on human rights and the rule of law in the Information Society CM(2005)56 – 13 Mayıs 2005 eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2007)11 of the Committee of Ministers to member states on promoting freedom of expression and information in the new information and communications environment eklendi.
 • Avrupa Konseyi – Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to member states on a European policy on access to archives eklendi.

v.1.9 – 25 Ağustos 2019
• Anayasa Mahkemesi – 14 Nisan 2019 – Barış Yarkadaş Kararı eklendi.

v1.8 – 13 Mayıs 2019
• Anayasa Mahkemesi – 9 Ocak 2019 – Naif Şaşma Kararı eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 7 Mart 2019 – Ufuk Çalışkan Kararı eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 7 Mart 2019 – IPS İletişim Vakfı Kararı (2) eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 7 Mart 2019 – Ş.Y. Kararı eklendi.
• AİHM – Kablis v. Russia – 30 Nisan 2019 kararı eklendi.
• AİHM – Jankovskis v. Lithunania – 17 Ocak 2017 eklendi.
• AİHM – Hoiness v. Norveç – 19 Mart 2019 eklendi.
• Avrupa Konseyi – İnternet Kullanıcıları İçin İnsan Hakları Rehberi – CM/Rec(2014)6 sayılı Tavsiye Kararı ve Açıklayıcı Memorandum eklendi.
• Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – Esas No: 2013/15738 Karar No: 2014/5119 kararı eklendi.
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Gerekçesi eklendi.
• 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri eklendi.
• 5070 Elektronik İmza Kanunu eklendi.
• Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ eklendi.
• Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği eklendi.
• 4207 sayılı Tütün Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun eklendi.
• 1117 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu eklendi.
• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ eklendi.
• Yönetişim Belgelerine Türk Yargı Etiği Bildirgesi eklendi.

v1.7 – 21 Şubat 2019
• 5651 sayılı Kanun güncellendi.
• Kanunlar ve yönetmelikler güncellendi.
• Anayasa Mahkemesi tamamen revize edildi; norm denetim kararlarıyla birysel başvuru kararları ayrıldı ve güncel tüm kararlar eklendi.
• Avrupa Birliği – E-Ticaret Direktifi eklendi.
• Muhtelif Ülke Düzenlemeleri ve İçtihatları isimli yeni bir bölüm açıldı.
o Almanya – Sosyal Medya Kanunu (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) eklendi.
o Almanya – Network Enforcement Act (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) eklendi.
o Almanya – Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin 5 Aralık 2011 tarihli Kararı (1 BvR 1248/11) eklendi.
o Kanada – Rogers Communications Inc. v. Voltage Pictures, LLC, 2018 SCC 38 eklendi.
o Kanada – Google Inc. v. Equustek Solutions Inc., 2017 SCC 34, [2017] 1 S.C.R. 824 eklendi.
o Kanada – Crookes v. Newton, 2011 SCC 47, [2011] 3 S.C.R. 269 eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Public Relations Consultants Association Ltd – 5 June 2014 eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – L’Oréal and Others – 12 July 2011 eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – L’Oréal and Others – 12 July 2011 – Opinion of Advocate General Jääskinen eklendi.
• AİHM – Affaire M.L. ET W.W. c. Allemagene – 28 Haziran 2018 eklendi.
• AİHM – Akdeniz v. Turkey – 11 Mart 2014 eklendi.
• AİHM – Kalda v. Estonia – 19 Ocak 2016 eklendi.
• Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse eklendi.
• Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi eklendi.
• Muhtelif Yönetişim belgelerine EU Code of Practice on Disinformation eklendi.
• Avrupa Konseyi Yönetişim Belgeleri şeklinde müstakil bölüm açıldı ve muhtelif Avrupa Konseyi metinleri eklendi:
o Avrupa Konseyi – Guide to Human Rights for Internet Users – Recommendation CM/Rec(2014)6 and explanatory memorandum
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2018)2 of the Committee of Ministers to member States on the roles and responsibilities of internet intermediaries
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2016)5 of the Committee of Ministers to member States on Internet freedom
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2016)1 of the Committee of Ministers to member States on protecting and promoting the right to freedom of expression and the right to private life with regard to network neutrality
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2015)6 of the Committee of Ministers to member States on the free, transboundary flow of information on the Internet
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2014)6 and explanatory memorandum
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2012)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of human rights with regard to social networking services
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2012)3 of the Committee of Ministers to member States on the protection of human rights with regard to search engines
o Avrupa Konseyi – Declaration of the Committee of Ministers on the protection of freedom of expression and freedom of assembly and association with regard to privately operated Internet platforms and online service providers – 7 Aralık 2011
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2011)8 of the Committee of Ministers to member states on the protection and promotion of the universality, integrity and openness of the Internet
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee of Ministers to member states on a new notion of media
o Avrupa Konseyi – Declaration by the Committee of Ministers on Internet governance principles – 21 Eylül 2011
o Avrupa Konseyi – Declaration by the Committee of Ministers on the protection of freedom of expression and information and freedom of assembly and association with regard to Internet domain names and name strings – 21 Eylül 2011
o Avrupa Konseyi – Declaration of the Committee of Ministers on the management of the Internet protocol address resources in the public interest – 29 Eylül 2010
o Avrupa Konseyi – Declaration of the Committee of Ministers on network neutrality – 29 Eylül 2010
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2009)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to protect children against harmful content and behaviour and to promote their active participation in the new information and communications environment
o Avrupa Konseyi – Declaration of the Committee of Ministers on protecting the dignity, security and privacy of children on the Internet – 20 Şubat 2008
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2008)6 of the Committee of Ministers to member states on measures to promote the respect for freedom of expression and information with regard to Internet filters
o Avrupa Konseyi – Recommendation CM/Rec(2007)16 of the Committee of Ministers to member states on measures to promote the public service value of the Internet
o Avrupa Konseyi – Recommendation Rec(2006)12 of the Committee of Ministers to member states on empowering children in the new information and communications environment
o Avrupa Konseyi – Declaration on freedom of communication on the Internet (Adopted by the Committee of Ministers on 28 May 2003 at the 840th meeting of the Ministers’ Deputies)
o Avrupa Konseyi – Recommendation Rec (2001) 8 of the Committee of Ministers to member states on self-regulation concerning cyber content (self-regulation and user protection against illegal or harmful content on new communications and information services)
o Avrupa Konseyi – Recommendation No. R (99) 5 of the Committee of Ministers to member states for the protection of privacy on the Internet Guidelines for the protection of individuals with regard to the collection and processing of personal data on information highways which may be incorporated in or annexed to codes of conduct
• Yönetişim belgelerine Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz eklendi.
• Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik eklendi.
• Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ eklendi.
• Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ eklendi.
• Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik eklendi.
• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu güncellendi.
• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu eklendi.
• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu eklendi.
• 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu eklendi.
• Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği eklendi.
• Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği eklendi.
• Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği eklendi.
• 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun eklendi.
• Uyuşmazlık Mahkemesi – 2015/353 Esas, 2015/372 Karar eklendi.
• Bölge Adliye Mahkemesi Kararları eklendi.
• Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – İstanbul BAM, 16. HD., E. 2018/2427 K. 2018/1862 T. 19.9.2018 eklendi.
• Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – İzmir BAM, 4. HD., E. 2017/378 K. 2017/373 T. 25.4.2017 eklendi.
• Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – Ankara BAM, 25. HD., E. 2017/447 K. 2017/441 T. 25.4.2017 eklendi.
• Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – İstanbul BAM, 7. HD., E. 2018/692 K. 2018/706 T. 19.4.2018 eklendi.
• Danıştay 13. Dairesi Kararı – E. 2009/5972 eklendi.

v1.6 – 6 Kasım 2017
• 5651 sayılı Kanunda son yapılan değişiklikler işlendi.
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü güncellendi.
• İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği eklendi.
• Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği güncellendi.
• Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik güncellendi.
• İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği güncellendi.
• Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler işlendi.
• 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler işlendi.
• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliker işlendi.
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
• 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu eklendi.
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eklendi.
• 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan değişiklikler işlendi.
• Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – 2014/15427 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – 2014/902 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 7. Hukuk Dairesi – 2015/43589 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2014/2376 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2014/7834 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2013/18163 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2009/14941 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 18. Ceza Dairesi – 2015/10377 E. kararı eklendi.
• Yargıtay 7. Ceza Dairesi – 2002/23720 E. kararı eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 1 Mart 2017 Bireysel Başvuru Kararı (Tepeli Kararı) eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 7 Eylül 2016 tarihli ESB Kararı eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 7 Eylül 2016 tarihli ESB Kararı (Başvuru Kararı) eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 3 Mart 2016 tarihli Bireysel Başvuru Kararı (Unutulma Hakkı Kararı) eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 2 Ekim 2014 tarihli 5651 sayılı Kanun Kararı (Yürütmenin Durdurulması) eklendi.
• Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu – İtiraz No 2015/301 kararı eklendi.
• AİHM – MTE and INDEX.HU ZRT v. Hungary – 2 February 2016 kararı eklendi.
• AİHM – Rolf Anders Daniel Pihl v. Sweden – 9 March 2017 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Pirate Bay – 14 June 2017 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Pirate Bay – 14 June 2017 – Opinion of Advocate General Szpunar kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Breyer – 19 October 2016 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Breyer – 19 October 2016 – Opinion of Advocate General Campos Sanchez-Bordona kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Mc Fadden – 15 September 2016 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Mc Fadden – 15 September 2016 – Opinion of Advocate General Szpunar kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – GS Media BV – 8 September 2016 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – GS Media BV – 8 September 2016 – Opinion of Advocate General Wathelet kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Papasavvas – 11 September 2014 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Telekabel – 27 March 2014 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Telekabel – 27 March 2014 – Opinion of Advocate General Cruz Villalon kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Google Case (Right to be Forgotten) – 13 May 2014 – Opinion of Advocate General Jaaskinen kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Scarlet Extended S.A v SABAM – 24 November 2011 – Opinion of Advocate General Cruz Villalon kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Google France – 23 March 2010 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Google France – 23 March 2010 – Opinion of Advocate General Poiares Maduro kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – LSG – 19 February 2009 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Promusicae – 29 January 2008 kararı eklendi.
• AB Adalet Divanı – CJEU – Promusicae – 29 January 2008 – Opinion of Advocate General Kokoti kararı eklendi.

v1.5
• 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda 671 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler işlendi.

v1.4
• 5651 sayılı Kanunda 671 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler işlendi.
• Anayasa Türkçe ve İngilizce güncellendi.
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu güncellendi.
• Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği güncellendi.
• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik güncellendi.
• Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik güncellendi.
• İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği güncellendi.
• Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – E. 2014/56 (Unutulma Hakkı Kararı) eklendi.
• Danıştay 12. Dairesi – 2011/1830 E. Eklendi.

v1.3
• 5651 sayılı Kanun’da yapılan iptaller işlendi.
• Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği eklendi.
• Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği eklendi.
• Başbakanlık – Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı (Genelge: 2010/25) eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 8 Aralık 2015 tarihli 5651 sayılı Kanun Kararı eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 8 Aralık 2015 tarihli 5651 sayılı Kanun Kararı (Dava Dilekçesi) eklendi.
• Anayasa Mahkemesi – 11 Kasım 2015 karar tarihli Bireysel Başvuru Kararı eklendi.
• AİHM Delfi As v. Estonia kararı güncellendi.
• AİHM Cengiz and Others v. Turkey (İngilizce Özet) eklendi.

v.1.2
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü eklendi.
• 5651 sayılı Kanunun İngilizce tercümesinde kısmi güncellemeler yapıldı; son değişiklikler kısmen işlendi.
• Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği eklendi.
• Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik eklendi.
• Yargıtay 5. Ceza Dairesi – E. 2015/6847 kararı eklendi.
• AİHM kararı Delfi As v. Estonia eklendi.
• AİHM kararı Ahmet Yıldırım v. Türkiye’nin İngilizce tam metni eklendi.
• Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 16 Şubat 2012 tarihli SABAM v Netlog NV kararı eklendi.

v.1.1
• 5651 sayılı Kanunda yapılan son değişiklikler işlendi.
• 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda yapılan değişiklikler işlendi.
• Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin ilgili BTK Kararları eklendi.
• Anayasa Mahkemesi kararlarının İngilizce tercümeleri eklendi.
• Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Mayıs 2014 tarihli Google Unutulma Hakkı Kararı’nın Türkçe tercümesi eklendi.