İnternet Hukuku alanında kaleme alınmış kıymetli üç çalışmayı dikkatlerinize sunmak isteriz. Tüm çalışmalar açık erişim kapsamında ücretsiz olarak indirilebilir:

Yerelleşme ve Fragmantasyon Tarışmaları

  • Smith, Graham, Cyberborders and the Right to Travel in Cyberspace (May 1, 2017). The Net and the Nation State – Multidisciplinary Perspectives on Internet Governance (ed. Uta Kohl, pub. CUP May 2017)
    https://ssrn.com/abstract=3161397

İnternet Yönetişimi

Alan Adları İhtilafı

Avrupa Konseyi’nin İnterneti ilgilendiren tüm kararları:

İnternet ve İfade Özgürlüğü