Kişisel verilerin korunması alanında bazı temel çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz:

Özelllikle Amerikan hukukunun mahremiyete yaklaşımı ile Avrupa Birliği hukukunun mahremiyete yaklaşımı arasındaki temel paradigma farklılığını çok güzel bir şekilde ortaya koyan James Whitman’ın çalışmasını incelemenizi öneririz: