Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

Sayfa güncellemesi tamamlana kadar bazı temel çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz:

Özelllikle Amerikan hukukunun mahremiyete yaklaşımı ile Avrupa Birliği hukukunun mahremiyete yaklaşımı arasındaki temel paradigma farklılığını çok güzel bir şekilde ortaya koyan James Whitman’ın çalışmasını incelemenizi öneririz: