Dr. Mehmet Bedii Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldum. Aynı yıl, burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisansı programına kabul edildim. TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destek Programları kapsamında Yurt İçi Lisansüstü bursunu kazandım. Değerli hocam Leyla Keser’in danışmanlığında “Teknik ve Hukuku Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engellenmesi” başlıklı tezimle yüksek lisansımı tamamladım.

2009 yılında İngiltere’de bulunan Nottingham Üniversitesi’nde doktoraya kabul edildim. “Sürdürülebilir Kamu Alımlarının Regülasyonu” (Regulating Sustainable Public Procurement) başlıklı doktora tezimle 2014 yılında hukuk doktoru ünvanını aldım. Tezimi değerli hocalarım Dr. Annamaria La Chima ve Dr. Ping Wang’ın ortak danışmanlığında yazdım. Tezimde idarelerin sosyal, çevresel ve etik politikaları kamu alımları sürecine dahil etmesi sorunsalını, yatay politikalar ve sürdürülebilirlik teorileri çerçevelerinde inceledim. Aynı dönemde, elektronik ihale sistemlerini konu alan uluslararası bir projede uzman araştırmacı sıfatıyla görev aldım.

Akademik kariyerime 2011 yılında Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladım. Doktoramı tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra, 2014 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku öğretim üyesi olarak göreve başladım. Aynı dönemde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım.

Bilişim ve Teknoloji Hukukunun müstakil bir anabilim dalı olarak kabul edilmesiyle birlikte kariyerimde yeni bir sayfa açtım. 2019 Bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladım.

Akademik odaklanmam internet hukuku ve siber güvenlik hukuku alanları üzerinedir. Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Siber Güvenlik Hukuku, Dijital Demokrasi lisans ve İnternet Hukuku yüksek lisans derslerini vermekteyim.

İdari Görevler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürlüğü
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürlüğü

Üyesi Olduğum Akademik Ağlar

 • Network of Interdisciplinary Internet & Society Research Centers (Network of Centers)
 • Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
 • Public Procurement Law Academic Network (PLAN)

Burs, Ödül ve Diğer Destekler

 • Internet Society (ISOC) Ambassadorship to 2014 Internet Governance Forum (2014)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Yükseköğrenim Bursu (2009-2013)
 • TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı, Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu (2007-2009)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fakülte Birinciliği Özel Başarı Bursu (2003-2007)

Danışmanlığını Yaptığım Tezler:

 • Is Google at Odds with GDPR? Evaluation of Google’s Personal Data Collection on Mobile Operating System in Light of Principles of Data Minimisation, Purpose Limitation and Accountability (Ayça Atabey: 2019)
 • The Regulation of Smart Contracts: Law, Governance and Practice (Ezgi Elife Pilavcı: 2019)
 • Havacılık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği – İnceleme Detayı: Yer Hizmetleri (Ground Handling) (Fatih Yılmaz Akan: 2019)
 • KKTC Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması (Buğçehan Arıklı: 2019)
 • Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Bağlamında TCK MD. 245/A Yasak Cihaz veya Programlar Suçu (Yasin Yanar: 2019)
 • An Analysis of the Impact of the Turkish Legislative Framework on Internet Intermediaries in Turkey (Bentli James Yaffe: 2018)
 • Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine Inovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi (Can Erdoğan: 2018)
 • An Examination of Adequacy of the EU-US Privacy Shield Under the EU Law (Onur Cem Altun: 2018)
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları ve Türk Telekom Özelleştirmesi (Mahmut Esad Özek: 2016)

İletişim için eposta adresim: mehmet@mbkaya.com

Twitter: https://www.twitter.com/mbediikaya

Linkedin: https://tr.linkedin.com/in/mehmet-bedii-kaya-9bb45893