Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

İleti yönetim sistemi nedir?

E-Ticaret Kanunu olarak da anılan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 2017 yılında yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkili kılınmıştır. Bu sistemin edı “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi”dir.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne ilişkin temel kurallar şunlardır:

  • E-Ticaret Kanunu çerçevesinde alınan onayların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen süre içinde sisteme aktarılması gerekmektedir.
  • Alıcılar, sisteme kaydedilen onayları Ticaret Bakanlığınca belirlenen süre içinde kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.
  • Alıcılar tarafından reddetme hakkı bu sistem üzerinden kullanılır.

Sistemin kurulması, onayların sisteme aktarılması, saklanması, reddetme hakkının sistem üzerinden kullanılması ve sistemin işleyişine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. 4 Ocak 2020 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sistemin işleyiş detaylarını belirlemiştir.

Yönetmelik ticari elektronik ileti yönetim sistemini (İYS) “ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistem” olarak tanımlamıştır.

  • Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolmaları gerekmektedir.
  • İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.

UYUM İÇİN SÜRELER

  • E-Ticaret Kanunu kapsamında alınan onayların alınan onaylar 1 Haziran 2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılması gerekmektedir.
  • Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 1 Eylül 2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir.
  • Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1 Eylül 2020 tarihine kadar kontrol etmesi gerekmektedir Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.
  • Ticaret Bakanlığı, bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) konusunu tüm boyutlarıyla ele alan güncel bir çalışmam olan “Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler” kitabı hakkında bilgi almak için https://www.mbkaya.com/elektronik-ticaret-hukuku-ticari-elektronik-iletiler-kitap/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.