Unutulma hakkı alanında güncel bir çalışmam için:

Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı başlıklı yazı için tıklayınız.


Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu

 • AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI
  Avrupa Birliği Adalet Divanı Google Unutulma Hakkı Kararı
  Madde 29 Çalışma Grubu Unutulma Hakkı Uygulama İlkeleri
  Google Şeffaflık Raporu
  Genel Veri Koruma Tüzüğü – GDPR
  İspanyol Temyiz Mahkemesi kararı
  Case C-507/17 Google v CNIL davasi
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA UNUTULMA HAKKI
  M.L. and W.W. v. Germany (application nos. 60798/10and 65599/10)
 • TÜRK HUKUKUNDA UNUTULMA HAKKI
  Yargıtay’ın Yaklaşımı
  Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı
  5651 sayılı Kanun v. 6698 sayılı KVK Kanunu

https://www.mbkaya.com/hukuk/unutulmahakki.pdf