Hesap verebilirlik (accountability): Tüm süreçlerin hesap verilebilirlik ilkesine göre inşa edilmesi.

Denetim tartışmaları: Algoritmanın denetlenmesinde telif, ticari sırların korunması tartışmaları olduğu için, bir yazılımın başka bir yazılımla denetlenmesi tartışmaları. Keza, süreçleri sadeleştirme yükümlülükleri.

Mahremiyet tartışmaları (privacy by design): Kişisel verilerin korunmasına ilişkin tartışmalar.

Şeffaflık tartışmaları (transparency): Etkileşim durumunda, yapay zeka ile iletişim halinde olduğunu beyan etmesi.

İnsan müdahalesi talepleri (The right to human intervention): Otomatik bir işleme veya sürecin belirli aşamasında insan müdahalesinin talep edilmesi tartışmaları.

Zararı önleme yükümlülüğü (prevention of harm): Sistemin ilk dizayn aşamasından itibaren zarar önleme yaklaşımıyla kurgulanması ve olası zararların da derhal tazmin edilmesi, hak arama yollarının etkin şekilde kurulması.


Bu sayfa güncellenmektedir. Bu sayfada, algoritmalar ve yapay zeka konusunun temel metodolojisine, kapsamına ve bu alandaki güncel tartışmalara yer verilecektir.

Güncellemeler tamamlanıncaya kadar bu alanda kaleme alınmış kıymetli bazı çalışmaları dikkatlerinize sunmak isteriz. Tüm çalışmalar açık erişim kapsamında ücretsiz olarak indirilebilir: