TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) – Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli ve 04 Ekim 2019 Tarihli ve 30908 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde yayımlanmıştır. Bu programda, bilişim, teknoloji ve hukuk bağlamında öne çıkan hususlar şunlardır:

Verimlilik ile İlgili Politika ve Tedbirler

 • Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Büyük Veri ve Yapay Zekâ Enstitüsü kurulacaktır.

Dış Ticaretle İlgili Politika ve Tedbirler

 • Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri, uçtan uca bakış açısıyla, büyük veri analizi ve ileri analitik yetkinlikleri de içerecek şekilde güçlendirilecektir.

Finansal İstikrar

 • Ülkemizde finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak, bu alanda yapılan çalışmalar tek elden koordineli bir şekilde yürütülecektir.

EYLEMLER VE PROJELER

Eğitim

 • Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. (Sorumlu Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığı – Aralık 2021)

Gençlik ve Toplum

 • Milli Teknoloji Hamlesi nin itici gücünü oluşturacak teknoloji üretme yetkinliği yüksek bir gençlik yetiştirilmesi amacıyla Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri kurulacak; gençlik merkezlerinde yılda 20 binden fazla gence algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilecektir. (Sorumlu Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı – Aralık 2020)

Kamu Düzeni ve Güvenliği

 • Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projeler hayata geçirilecektir. (Sorumlu Bakanlık: İçişleri Bakanlığı – Aralık 2022)
 • Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulup hayata geçirilecektir. (Sorumlu Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Aralık 2020)

İş ve Yatırım Ortamı

 • İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmelerini, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak, kapsamlı ve güncel verileri içeren “Akıllı İhracat Platformu” kurulacaktır. (Sorumlu Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Ekim 2020)

İşgücü ve İstihdam

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ile ilgili süreçler planlama ve tasarım aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek , farklı kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasını ve işyerlerinden alınacak verilerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem geliştirilecektir. (Sorumlu Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Aralık 2020)

Kamu Maliyesi

 • Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlamak amacıyla, kapsamlı analize imkan veren, bütüncül ve kaliteli veri sağlayan Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi hayata geçirilecektir. (Sorumlu Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı – Aralık 2020)

Yerli ve Yenilikçi Üretim

 • Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, ülkemizdeki akıllı şehir ekosisteminin sağlıklı, kapsamlı ve sürdürülebilir biçimde oluşturulması ile bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli rekabet ortamı, teknoloji altyapısı ve etkin veri güvenliği sağlanacaktır. (Sorumlu Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Haziran 2021)
 • İmalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Dijital Dönüşüm Merkezleri kurulacaktır. (Sorumlu Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Aralık 2022)
 • Yerli ve Milli 5G ve Ötesi çalışmaları yürütülecektir. (Sorumlu Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Aralık 2021)

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız.